Повідомте про події та творчих людей у Вашому місті, селі, районі! Ласкаво просимо до КОЛА!
Поділитись
11-02-2011 14:03    культурні рамки
Програма економічного і соціального розвитку: кіно і зникла філармонія.
„З усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно”
Ніяк незабутній класик


15 лютого на сесію обласної ради виноситься Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2011 рік. А отже є нагода звірити свої наміри і очікування на відповідний період з намірами і баченням влади.
Пропонуємо це зробити працівникам культури, які вже досить тривалий час на тільки чують про невідворотність затягування пасків і можливі кадрові і структурні „ампутації”, а й реально відчувають полегшення „вже сьогодні” ... гаманців через „добровільно-усвідомлені” відпустки „за власний рахунок”. А оскільки все пізнається у порівнянні, наведемо поруч із фрагментами проекту цьогорічної Програми економічного і соціального розвитку області, тими, що стосуються галузі культури і туризму, відповідні фрагменти програм двох попередніх років. Сподіватимемось, що розлогі коментарі не знадобляться. Всі наведені цитати з документів, розміщених на сайтах Черкаської облдержадміністрації та Черкаської обласної ради.


Отже, "вигляд" галузі і її найбільші досягнення на момент розробки відповідної Програми економічного і соціального розвитку Черкащини:

Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2009 рік (Надалі - скорочення "Програма 2009" і за аналогією):

Протягом 2008 року в області забезпечено збереження і розвиток існуючої мережі закладів культури, поліпшено ситуацію щодо фінансування галузі, оновлення її матеріально-технічної бази. У 2008 році бюджетні видатки на галузь культури зросли на 36 млн.грн. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування культури зросли більше, ніж у два рази. ...
На розвиток соціально-культурної сфери та збереження історичних споруд направлено 133,2 млн.грн. інвестиційних субвенцій з державного бюджету та 16,1 млн.грн. з бюджету розвитку обласного бюджету. За рахунок державного та місцевих бюджетів у 2008 році здійснено реконструкцію і ремонт  249 закладів охорони здоров’я, освіти і культури та 38 переведено на газове опалення. У 2008 році на об’єкти, що входять до Державної програми “Золота підкова Черкащини”, за рахунок інших субвенцій з державного бюджету та  коштів обласного бюджету було спрямовано 28,4 млн.грн.

Програма 2010 (антикризова)

У галузі культури протягом 2009 року в області забезпечено збереження мережі установ та закладів культури, матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу. Станом на 01.01.2010 в області діє 751 бібліотека, 739 клубних закладів, 7 історико-культурних заповідників, в тому числі 4 зі статусом "національний", 50 музеїв, 38 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 5 вищих мистецьких навчальних заклади, 3 театрально-концертних заклади, в тому числі 2 - зі статусом "академічний". Функціонує 18 кінотеатрів та 139 кіноустановок. На туристичному ринку області працюють 11 туроператорів та 103 турагенств, які у 2009 році обслужили 32,0 тис. туристів.
Обсяги наданих платних послуг населенню закладами культури за 2009 рік у порівнянні з 2008 роком зросли на 11,2 відсотка.
З метою збереження матеріально-технічної бази закладів культури, вирішення питань їх опалення в осінньо-зимовий період, за 2009 рік за рахунок місцевих коштів проведені капітальні та поточні ремонти 320 приміщень закладів культури на загальну суму 9,6 млн. грн., з них 260 приміщень сільських закладів культури на суму 7,1 млн. грн., введено в дію 5 автономних газових котелень, переведено на автономне електроопалення 28 закладів. 


А це – найбільші досягнення галузі на сьогодні:

Програма 2011 (проект)

У галузі культури завершено реконструкцію, реставрацію і створення музейної експозиції Будинку-музею Т.Г. Шевченка у м. Каневі, що стало визначною подією 2010 року в області.
Відремонтовано I чергу Черкаського обласного академічного театру ляльок.
Проведено капітальні та поточні ремонти закладів культури на загальну суму понад 10 млн. грн., в тому числі сільських – на суму 7,5 млн. грн. Введено в дію 5 автономних газових котелень, переведено на автономне електроопалення 28 закладів.

Текст, взятий з цьогорічного проекту програми на диво лаконічний. Чи то вже з перших сторінок попередження: не до культури якось зараз...

Основні цілі, що стaвилися перед галуззю культури і туризму:

Цікаво, що тільки у Програмі економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2009 рік, все, що стосується соціально-гуманітарної сфери записано в наступному за вступною частиною розділі. А назва самого розділу визнає діяльність у сфері культури, мистецтв і туризму за таку, що стоїть на захисті прав, свобод та законних інтересів громадян.  У Програмі 2010 року, яка до того ж має підзаголовок „антикризова”, і у проекті Програми 2011  "культурні" розділи  залишені  „на десерт”.

Програма 2009

Основні цілі розвитку галузі культури на 2009 рік:

 • реалізація державної політики у сфері культури;
 • забезпечення громадянам доступу до надбань національної і світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
 • збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі;
 • забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;
 • збереження і популяризація національної культурної спадщини, як основи української культури, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють область;
 • створення високоякісного культурного продукту, формування в суспільстві загальнолюдських цінностей, високих моральних якостей, передусім у дітей та молоді;
 • підтримка творчо обдарованої молоді.

Програма 2010
Основні цілі на 2010 рік:

 • реалізація державної політики у сфері культури;
 • забезпечення громадянам доступу до надбань національної і світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
 • збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі;
 • забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;
 • збереження і популяризація національної культурної спадщини, як основи української культури, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють область;
 • створення високоякісного культурного продукту, формування в суспільстві загальнолюдських цінностей, високих моральних якостей, передусім у дітей та молоді;
 • підтримка творчо обдарованої молоді.

Тут немає технічної помилки. Дійсно, тексти в двох документах абсолютно ідентичні - хтось спростив собі роботу. Втім, заперечити щось таким цілям важко. Що ж цьогорічна Програма?

Програма 2011(проект)
Основні цілі на 2011 рік:

 • забезпечення належної роботи та  зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області;
 • створення центрів публічного доступу до мережі Інтернет у всіх бібліотечних закладах області;
 • створення належних умов для забезпечення культурними послугами широких верств населення.

Не густо! Виходить, що тепер вже неактуальними стали доступ громадян до надбань вітчизняної та світової культури та їхня активна участь у художній творчості, збереження мережі закладів культури області та кадрового потенціалу галузі, використання української мови та потреби національних меншин і т.д. 

Але перейдемо до очікуваних результатів.Очікувані результати

Програма 2009


Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

 • забезпечення книговидачі читачам бібліотек області в обсязі не менш як 14 млн. примірників літератури протягом року;
 • стовідсоткова комп'ютеризація вищих мистецьких навчальних закладів та центральних районних, міських бібліотек, в тому числі районних і міських бібліотек для дітей, створення в них Інтернет-центрів;
 • діяльність у кожному закладі клубного типу не менш як чотирьох різножанрових аматорських творчих колективів;
 • залучення до навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах не менш як 10% дітей шкільного віку.

І за рік – майже під копірку. Але справи - минулі:Програма 2010

Очікувані результати у 2010 році:

 • переведення працівників сільських закладів культури на повну ставку в оплаті праці – 100%;
 • забезпечення книговидачі читачам бібліотек області в обсязі не менш як 14 млн. примірників літератури протягом року;
 • стовідсоткова комп'ютеризація вищих мистецьких навчальних закладів та центральних районних, міських бібліотек, в тому числі районних і міських бібліотек для дітей, створення в них Інтернет-центрів;
 • діяльність у кожному закладі клубного типу не менш як чотирьох різножанрових аматорських творчих колективів;
 • залучення до навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах не менш як 10% дітей шкільного віку.


Програма 2011 (проект)
Очікувані результати у 2011 році:

 • покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
 • розширення можливостей бібліотек у задоволенні інформаційних потреб населення шляхом оснащення їх новітніми комп’ютерними технологіями;
 • забезпечення доступу глядача до творів вітчизняного та зарубіжного кіномистецтва, сприяння впливу кіномистецтва на духовне життя суспільства.

Все та ж сувора ощадливість у словах... І воістину, як казав все ніяк незабутній „класик”: „найважливішим із мистецтв(читай – культурних послуг для широких верств населення) є для нас кіно”. Але будемо послідовні і згадаємо, якими ж заходами досягалися цілі, поставлені перед галуззю у минулі роки і  у який спосіб буде забезпечуватися оте саме  „сприяння впливу кіномистецтва на духовне життя суспільства" цього року.

Основні заходи і завдання
Програма 2009


Основні завдання та заходи на 2009 рік:

 • Забезпечення необхідних обсягів бюджетного фінансування галузі культури, залучення позабюджетних коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів;
 • реалізація обласних програм збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року і розвитку бібліотечних закладів на 2008-2012 роки;
 • розроблення генеральних планів історико-культурних заповідників області, отримання заповідниками державних актів на право постійного користування землею, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини заповідників;
 • переведення працівників сільських закладів культури на повну ставку в оплаті праці;
 • проведення робіт щодо ремонту і реконструкції приміщень літературно-меморіального музею Т.Г.Шевченка в м. Каневі;
 • вирішення питань щодо створення у Городищенському районі історико-культурного заповідника "Родина Симиренків" та будівництва приміщення Шевченківської національної бібліотеки в с. Шевченковому Звенигородського району;
 • забезпечення необхідними асигнуваннями заходів щодо ремонту закладів культури, встановлення в них сучасних опалювальних технологій, оновлення матеріально-технічної бази закладів галузі;
 • створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;
 • поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури;
 • сприяння діяльності обласних осередків творчих спілок України;
 • проведення культурно-мистецьких заходів з відзначення 195-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, 55-ї річниці утворення Черкаської області, 360-річчя з часу створення Української козацької держави, творчого звіту майстрів мистецтв і художніх колективів Черкащини в м. Києві у рамках Фестивалю мистецтв України, залучення до участі в них мистецьких колективів національно-культурних товариств області;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури, співпраці із закордонним українством.

Програма 2010
Основні завдання та заходи на 2010 рік:

 • нарощування обсягів бюджетного фінансування галузі культури, залучення позабюджетних коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів;
 • реалізація обласних програм збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року і розвитку бібліотечних закладів на 2008-2012 роки;
 • розроблення генеральних планів історико-культурних заповідників області, отримання заповідниками державних актів на право постійного користування землею, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини заповідників;
 • проведення робіт щодо ремонту і реконструкції приміщень обласного академічного українського музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, обласної філармонії, завершення капітального ремонту даху Канівського училища культури і мистецтв;
 • створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;
 • забезпечення необхідними асигнуваннями заходів щодо ремонту закладів культури, встановлення в них сучасних опалювальних технологій, оновлення матеріально-технічної бази закладів галузі;
 • створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;
 • поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури;
 • сприяння діяльності обласних осередків творчих спілок України;
 • проведення культурно-мистецьких заходів з відзначення 196-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, 70-х роковин початку Другої світової війни, 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 75-річчя від дня народження В.Симоненка;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері культури, співпраці із закордонним українством.

І знову зітхнемо, бо ж таки минулося... А в 2011 вже не йдеться ні про достатнє забезпечення, ні – тим більше – про нарощування бюджетних коштів для галузі, ні про генеральні плани для заповідників державні акти на землекористування для них, безперешкодний доступ до закладів культури для людей з обмеженими можливостями. Не згадано і про співпрацю з творчими спілками, про поліпшення умов для творчої праці і поліпшення соціальної захищеності працівників культури. Не кажучи вже про міжнародне співробітництво і закордонне українство. Що ж залишилося? 

Програма 2011  (проект)
Основні заходи на 2011 рік:

 • створення належних умов для функціонування кіномережі області, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення доступу глядачів до творів вітчизняного кіномистецтва, поліпшення якості кінопослуг та збільшення відвідувань закладів кінопоказу;
 • проведення робіт щодо капітального ремонту даху обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, ремонту та реконструкції приміщень обласної філармонії, завершення капітального ремонту даху Канівського училища культури і мистецтв;
 • завершення ремонтно-реставраційних  робіт та відкриття музею Д.Нарбута;
 • проведення робіт з благоустрою території біля комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» обласної ради;
 • проведення робіт з реконструкції та реставрації об’єктів Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника;
 • закінчення реконструкції Кам’янського районного Будинку культури;
 • створення та відкриття Інтернет-центрів у центральних бібліотеках Жашківського, Лисянського, Маньківського, Уманського, Чигиринського, Смілянського районів та міст Сміла, Ватутіне, Умань, Канів;
 • проведення навчання працівників центральних міських, районних бібліотек на базі тренінгового центру при комунальному закладі «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» обласної ради, Кам’янського, Катеринопільського, Христинівського районів;        
 • відновлення роботи районних дирекцій кіновідеомережі  у Кам’янському та Монастирищенському районах.

Якщо не брати до уваги бібліотечні справи, розвиткові яких в області, як і скрізь в Україні допомагає Фундація Біла Гейтса, не зважати на Академічний театр імені Т.Г.Шевченка, на який ... не можна не зважати, адже Театр собі на допомогу має затверджену обласну програму, ну і не говорити про багатостраждальний проект Музею Данила Нарбута, про який вже просто соромно говорити, то культура і мистецтво в області перетворяться на суцільне кіно. Цікаво, чому Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення на 2009-2013 роки не працювала в попередні роки? А зараз, коли під сумнів ставляться не тільки вітчизняне кіновиробництво, а й дубляж і переклад українською мовою іноземних  кінофільмів, а про  українізацію старих фільмів і розмови не стало – про кінообслуговування раптом згадали? Та ще й взялися забезпечувати „збільшення відвідуваності закладів кінопоказу”.

Нарешті – про результати роботи, чи як записано у Програмах економічного і соціального розвитку –


Основні показники


Програма 2009
 
  Прогноз виконання 2008
Очікування 2009
Кількість масових та універсальних бібліотек 752   748
Кількість клубних установ усіх відомств 737 737
Кількість парків культури та відпочинку 1 1
Кількість театрів 2 2
у них місць 682 682
Кількість концертних (філармонійних) залів 1 1

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання (музичних, художніх і т.д.)
38 38
Кількість учнів у дитячих школах естетичного виховання 9826 9826
Кількість музеїв (включаючи філії) 47 47
у тому числі державних 24 24
Кількість історико-культурних заповідників 7 7


Програма 2010

 
    Прогноз виконання 2009
Очікування 2010
Кількість масових та універсальних бібліотек 751 751
Кількість клубних установ усіх відомств 739 739
Кількість парків культури та відпочинку 1 1
Кількість театрів 2 2
у них місць 663 663
Кількість концертних (філармонійних) залів 1 1
Кількість дитячих шкіл естетичного виховання (музичних, художніх і т.д.) 38 38
Кількість учнів у дитячих школах естетичного виховання 9790 9790
Кількість музеїв (включаючи філії) 50 50
у тому числі комунальних 24 24
Кількість історико-культурних заповідників 7 7
у тому числі національних 3 3


А ось за наступні показники депутати Черкаської обласної ради голосуватимуть 15 лютого. На жаль не ясно, яким чином зміниться кількість учнів дитячих шкіл естетичного виховання, адже судячи з наведеного вище, перед галуззю вже не стоїть завдання охоплення мистецькими заняттями 10% дітей шкільного віку. І вже не цікаво, скільки там буде клубних установ. І що буде з Черкаською філармонією: може  єдиний концертний (філармонійний) зал і в області перетвориться також на кінозал?

  Прогноз виконання 2010 Очікування 2011
Кількість масових та універсальних бібліотек 749 749
Кількість парків культури та відпочинку 3 3
Кількість театрів 2 2
Кількість кінотеатрів 19 19
Кількість турагенств 119 130
Кількість дитячих шкіл естетичного виховання (музичних, художніх і т.д.) 38 39
Кількість музеїв (включаючи філії)   50 50

Кількість історико-культурних заповідників
7 7


Для довідки – про цільові програми, які діяли минулих років:


 Програма 2009

 • Обласна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року (затверджена рішенням обласної ради від 15.11.2007   №13-5/V)
 • Програма розвитку бібліотечних  закладів Черкаської області на 2008-2012 роки (затверджена рішенням обласної ради від 28.03.2008 №16-7/V)
 • Програма розвитку туризму в області на 2002-2010 роки (затверджена рішенням обласної ради від 04.12.2002 №4-2)

Програма 2010

 • Обласна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року (затверджена рішенням обласної ради від 15.11.2007 №13-5/V)
 • Програма розвитку бібліотечних  закладів Черкаської області на 2008-2012 роки (затверджена рішенням обласної ради від 28.03.2008         №16-7/V)
 • Програма розвитку туризму в області на 2002-2010 роки (затверджена рішенням обласної ради від 04.12.2002 №4-2)
 • Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення на 2009-2013 роки (затверджена рішенням обласної ради від 10.04.2009 №26-12/V)
 • Обласна програма підтримки і розвитку Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка на 2010-2012 р.р. (затверджена рішенням обласної ради від 31.03.2010 №32-3/V)

 А такі програми, можливо, діятимуть цього року:

Пограма 2011(проект)

 • Обласна програма підтримки і розвитку культури села на період до 2015 року (готується проект для затвердження на черговій сесії обласної ради
 • Програма розвитку бібліотечних  закладів Черкаської області на 2008-2012 роки (затверджена рішенням обласної ради від 28.03.2008         №16-7/V)
 • Обласна міжгалузева програма захисту та безпеки туристів на 2010-2015 роки (готується проект для затвердження на черговій сесії обласної ради)
 • Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення на 2009-2013 роки (затверджена рішенням обласної ради від 10.04.2009 №26-12/V)
 • Обласна програма підтримки і розвитку Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка на 2010-2012 рр. (затверджена рішенням обласної ради від 31.03.2010 №32-3/V)


На завершення нагадаємо, що у відповідності до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення Програм економічного і соціального розвитку України”, проголосувавши за все це наша обласна рада мусить забезпечити контроль за виконанням цих показників, а також виконання всіх проголосованих завдань.10.02.2011         Оксана Колісник

Ще статті на темуНОВИНИ, ПОДІЇ

03 грудня
13:17 У кожного свій шлях до мистецтва, в тому числі до мистецтва вишивки. Одні починають вишивати ще в дитинстві, інші вже в зрілому віці під впливом творів знаних майстрів, або в час випробувань...

12:57 35 років від дня свого народження відзначила Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка. Ставши з самого свого відкриття одним з найулюбленіших місць спілкування для молоді, бібліотека і через десятиріччя, не зважаючи на суспільні, інформаційні шторми, утримує це лідерство, сміливо дивиться в майбутнє, відкриваючи перед своїми читачами нові горизонти Світу Книги.

12:48 Здається, перерва надто затяглася...

13 вересня
16:02 Хор імені Миколи Лисенка з Утрехту (Голандія) співав для черкащан українські пісні. Це перші гастролі унікального — українського без українців — колективу містами Центральної та Східної України. Ця зворушлива подія зібрала повний зал Черкаської обласної філармонії.

15:34 Свої перші півстоліття Юрій Прокопчук,артист Черкаського академічного обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка відзначив творчим вечором-бенефісом в колі родини, колег та шанувальників його оригінальної творчості.

15:11 Акція “Родченко-120” відбулася у Черкаському художньому музеї. Присвячена вона 120-річчю від дня народження Олександра Родченка, засновнику жанру політико-соціального та рекламного плаката в перші роки радянської влади, художнику, фотографу, співавтору Володимира Маяковського. До акції, яка проходить в рамках Московського міжнародного бієнале графічного дизайну “Золота бджола” приєдналися провідні картинні галереї Росії та світу.

18 липня
15:35 "Тут мав би співати Державний заслужений академічний Черкаський народний хор", - це перефразування стандартної рекламної формули і матеріал від Лева Хмельковського, редактора українського тижневика "Свобода" із США, читайте як постскриптум до недавньої презентації влади (чи все ж культури?) Черкащини в США.

01 липня
12:08 "Неможливе мистецтво" від Ярослава Гладкого – виставку унікальних дереворитів представляє Черкаський художній музей. Перша у Черкасах виставка майстра, який знайшов у Подніпров'ї коріння свого давнього роду.

11:45 „Символи мого народу” – у Черкаському художньому музеї виставка витинанок Віктора Співака. Його роботи є втіленням нового рівня традиційного уявлення споконвічних традицій давнього українського мистецтва.

24 червня
09:05 «Заслужений академічний Черкаський народний хор виявився чужим на Бруклінському фестивалі, а міг би…» Враження від перебування делегації з Черкащини у США від Лева Хмельковського, провідного редактора найстарішої газети українців закордоння «Свобода».

06 червня
00:50 І знову Кам'янка - центр музичного Всесвіту. У останній день 22-го Міжнародного фестивалю "Музичні прем'єри сезону", який відбувався в Києві у містечку над Тясмином засяяло справжнє мистецьке сузір'я - всесвітньо відомі музиканти з Росії, Італії, Німеччини грали для кам'янчан і слухали юних кам'янських колег.

28 травня
14:28 Черкаський художній музей відзначає 20-річчя від дня створення. Він наймолодший в Україні, але один з найдинамічніших, найцікавіших для відвідувачів.

17 травня
14:00 Гран-прі всеукраїнського хорового фестивалю – у черкаського «Канону»! Кришталеві писанки – відзнаки переможців IX Всеукраїнського фестивалю «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви» – привезли до Черкас з творчої поїздки до Дніпропетровська артисти камерного хору «Канон».

13:18 Одинаки й родини! Усі – на «Кайдашеві гостини»! Фольклорне свято, назване на честь героїв Івана Нечуя-Левицького, відбулося у Корсуні-Шевченківському.

13:08 55-річчя від дня заснування відзначила Корсунь-Шевченківська дитяча школа мистецтв

12:53 «У колі муз» разом – актори Черкаського музично-драматичного театру та учні гуманітарно-правового ліцею.

11 травня
13:19 19 травня вперше у Черкасах на "Ніч музеїв" - запрошує Черкаський художній музей. Свято триватиме до опівночі!

13:00 19 травня у Медведівці на Чигиринщині відзначатимуть 244 річницю від початку "Коліївщини" та вшановуватимуть пам'ять свого героїчного земляка козацького ватажка Максима Залізняка

12:41 15 травня о 15.00 у бібліотеці і мені Лесі Українки - презентація двотомного путівника "Польські замки і резиденції в Україні", створеного журналістом та мандрівником Дмитром Антонюком та виданого видавництвом "Грані-Т"

03 травня
11:37 Черкаський симфонічний – перші кроки творчого шляху відбулися. Слухачі благословили новий колектив оплесками й квітами, справа за владним благословінням - офіційними документами.